Svarbu!

Informuojame, kad įgyvendinant Vilniaus universiteto 2018–2020 m. strateginio veiklos plano strateginio prioriteto „Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas: darbo ir studijų sąlygų gerinimas“ strateginės krypties Nr. 9 „Finansų valdymo ir elektroninio administravimo tobulinimas“ projektą Nr. 9.1 „Elektroninių paslaugų integracija ir plėtra (įskaitant studijų informacinės sistemos sukūrimą)“, kuriuo siekiama išimtinai el. erdvėje valdomų administravimo procesų, prašymai dėl Informacinių technologijų paslaugų centro teikiamų paslaugų nuo šiol valdomi tik dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“.


Norėdami pateikti prašymą DVS „Avilys“ rinkitės „Dokumentai“ --> „Naujas vidaus dok. “ ir pasirinkite prašymo tipą:

Prašymas ITPC dėl el. pašto konferencijos sukūrimo, naikinimo ar administratoriaus keitimo

Prašymas ITPC dėl fiksuotojo ryšio paslaugos suteikimo, perkėlimo ar atsisakymo

Prašymas ITPC dėl IS posistemių naudotojų teisių sukūrimo suteikimo

Prašymas ITPC dėl resursų tinklalapiui skyrimo, atsisakymo, administratoriaus keitimo

Prašymas ITPC dėl tarnybinio mobiliojo telefono ryšio paslaugos suteikimo, atsisakymo ar perdavimo

Prašymas ITPC dėl virtualaus serverio skyrimo

Prašymas ITPC išduoti VU TCS skaitmeninio serverio sertifikatą

Prašymų ir užsakymų formos (parsisiųskite pildymui)


El. paštasDuomenų centro paslaugos (serveriai, tinklalapiai)Tinklo paslaugos


Kompiuterinės darbo vietos, licencijos

Įsakymai, nutarimai, nuostatai

Duomenų sauga

eLABA

eLABa duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1506 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.V-577 redakcija)


Senato komisijos nutarimai

2012 m. sausio 26 d. NR. SK-2012-3-1

Kita

Vilniaus universiteto kompiuterio tinklo naudojimo taisyklės

Darbo VU kompiuterių tinkle atmintinė

Tinklalapių prieglobos paslaugų teikimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Vilniaus universiteto tinklalapių vardų pertvarkymo

VU Lokalaus kompiuterių tinklo administratoriaus nuostatai

2008-10-21 Rektoriaus įsakymas  Nr-351

Kompiuterių programų su universitetinėmis licencijomis administravimo tvarka

Kompiuterių programų naudojimo tvarka Vilniaus universitete

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS „Dėl kompiuterių programų naudojimo valstybės valdymo institucijose ir įstaigose rekomendacijų patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO ĮSTATYMAS  • No labels