Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prašymų ir užsakymų formos (parsisiųskite pildymui)

VU IS


El. paštas


El. pašto konferencijos


Duomenų centro paslaugos (serveriai, tinklalapiai)


Telefonija


Tinklo paslaugos


Kompiuterinės darbo vietos, licencijos

Įsakymai, nutarimai, nuostatai

Duomenų sauga

eLABA

eLABa duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1506 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.V-577 redakcija)


Senato komisijos nutarimai

2012 m. sausio 26 d. NR. SK-2012-3-1

Kita

Vilniaus universiteto kompiuterio tinklo naudojimo taisyklės

Darbo VU kompiuterių tinkle atmintinė

Tinklalapių prieglobos paslaugų teikimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Vilniaus universiteto tinklalapių vardų pertvarkymo

VU Lokalaus kompiuterių tinklo administratoriaus nuostatai

2008-10-21 Rektoriaus įsakymas  Nr-351

Kompiuterių programų su universitetinėmis licencijomis administravimo tvarka

Kompiuterių programų naudojimo tvarka Vilniaus universitete

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS „Dėl kompiuterių programų naudojimo valstybės valdymo institucijose ir įstaigose rekomendacijų patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO ĮSTATYMAS  • No labels