Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. MS Teams aplinkos paruošimas mokymams
  2. Dalyvavimas MS Teams mokymuose
  3. Susitikimo įrašymas naudojant Teams
  4. MS Teams susitikimų planavimas Outlook kalendoriuje


  • No labels