Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Automatinis „eduroam“ diegimas

„eduroam“ galite įdiegti naudodami paruoštą „Bash“ scenarijų. Scenarijų parsisiuntimui ir daugiau informacijos galite rasti VU „eduroam“ diegimo programų tinklalapyje.

 

 

Konfigūravimas rankiniu būdu

Kompiuterio prijungimas prie „eduroam“ belaidžio tinklo naudojantiems Ubuntu Linux 9.10

...