Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Failų dėtuvę galima rasti adresu: https://cloud.vu.lt 

Naudojimosi taisyklės:  View filenametaisykles.pdfheight250

Pagrindinės failų dėtuvės funkcijos:

...