Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Visose E. tapatybių valdymo sistemos apjungtose paslaugose (VU el. paštas, VU IS, „eduroam” , VU VPN, Failų perdavimo sistema) galioja tas pats slaptažodis, kurį reikia keisti kas 84 120 dienas.


2. Prisijungimas prie „eduroam“

...