Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display

VU ITPC atlieka visas VU telefono ryšio sistemos projektavimo ir valdymo  funkcijas. Didžiojoje VU teritorijos dalyje veikia vidinis telefonų tinklas, kuris aptarnauja apie 1400 abonentų. Visas universiteto telefono ryšio tinklas veikia internetinės telefonijos (VoIP) technologijos pagrindu, todėl telefonai gali būti įrengti bet kurioje universiteto vietoje, kur tik yra tinkamai įrengtas kompiuterių tinklas. Telefono septynženklių numerių paskutiniai keturi skaitmenys atitinka telefonų vidinius numerius.

...