Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Numerio perkėlimo dieną galimi ryšio sutrikimai. Įvykus numerio perkėlimui nuo ŠU į VU m. parašo paslauga(jei buvo naudotasi prieš tai) neveiks. Tokiu atveju dėl m. parašo paslaugos užsakymo būtina atvykti į Bitės saloną su asmens dokumentu.
  2. Po numerio perkėlimo turi veikti SIM kortelė, kuria naudojotės prieš tai. Jeigu po numerio perkėlimo SIM kortelė po daugiau nei 24 val. neveikia:Įsitikinkite, ar į telefono aparatą įdėta tinkama kortelė. 
  3. Paskambinkite iš kito numerio į savo numerį. Jeigu girdite operatorės pranešimą, kad telefonas išjungtas arba už ryšio zonos ribų, tai reiškia, kad dar tebevyksta kortelės aktyvinimas. Atminkite, kad numerio perkėlimo dieną galimi ryšio sutrikimai.
  4. SIM kortelei neveikiant, palaukite, ir šiek tiek vėliau bandykite išjungti ir vėl įjungti telefoną ir žiūrėkite ar kortelė registruojasi prie tinklo.
  5. PIN kodas (keturių skaitmenų) skirtas telefono apsaugai. Jį galite keisti telefono meniu, vadovaudamiesi telefono vartotojo instrukcijomis.
  6. Jei 3 kartus neteisingai surinkote PIN kodą ir užblokavote SIM kortelę, ją galite atblokuoti įvedę PUK kodą. Jį galite rasti ant kortelės, iš kurios išsilaužėte SIM kortelę.

...