Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kitoms Institucijoms turinčioms el. paštą VU serveriuose:

...