Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aptarnaujamos institucijos, kurių el. pašto galūnės yra šios: nvi.lt, istorija.lt, mab.lt ir kt.

Laiškų gavimo serveris, prievadai ir parametrai:

...