Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ITTC ITPC siūlo galimybę padaliniams jungti savo kompiuterines darbo vietas (KDV) į bendrą centralizuotą universiteto darbo vietų valdymo tinklą naudojant Microsoft Active Directory Domain Services technologiją. Padalinio administratoriui prieiga prie centralizuoto valdymo serverio sukuriama pateikus nustatytos formos padalinio vadovo pasirašytą prašymą.

...

Dėl konkrečių poreikių realizavimo prašome konsultuotis su ITTC ITPC specialistais. Jų kontaktus galite sužinoti iš VU ITPC Naudotojų konsultavimo tarnyba.

...