Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pvz.: jeigu naudotojo eID yra "123456789", tuomet prisijungimo vardas jungiantis prie tinklinio katalogo atrodytų taip "activedir\123456789".


9. Kaip šifruoti pasirinktus katalogus?

Suraskite failą ar aplanką, kurį norite užšifruoti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite jį ir pasirinkite Properties. Tada pasirinkite Advanced.


Image AddedPažymėkite langelį: Encrypt Contents, kad apsaugotumėte duomenis. Spustelėkite OK, tada Apply.


Image AddedJei šifruojate failą, jūsų paklaus, ar norite užšifruoti visą aplanką. Pasirinkite tinkamiausią variantą, tada spustelėkite OK.


Image Added


Norėdami pašalinti šifravimą iš failo ar aplanko, atlikite pirmuosius tris aukščiau esančio šifravimo proceso veiksmus ir panaikinkite žymėjimą: Encrypt contents to secure data.


10. Kaip šifruoti MS OFFICE dokumentą?

Pirmiausia atidarykite failą, kurį norite apsaugoti, tada pasirinkite File, kad atidarytumėte meniu File. Meniu File pasirinkite Protect Document, tada Encrypt with Password. Būsite paprašyti sukurti ir įvesti slaptažodį, kuris bus naudojamas jūsų dokumentui apsaugoti. Įveskite pasirinktą slaptažodį ir pasirinkite OK. Tada būsite paraginti dar kartą įvesti slaptažodį, kad įsitikintumėte, jog jį įvedėte teisingai. Vėl suveskite slaptažodį ir pasirinkite OK, kad baigtumėte šifravimo procesą.


Image Added


Įsitikinkite, kad slaptažodį laikote saugioje vietoje, nes be jo nebus įmanoma atidaryti savo dokumento.

Nuo šio momento kiekvieną kartą, kai norėsite pasiekti saugomą dokumentą, būsite paraginti naudoti slaptažodį, kad jį atrakintumėte. Baigę išsaugokite ir uždarykite dokumentą taip, kaip įprasta; reikės įvesti slaptažodį kiekvieną kartą, kai bandysite atidaryti dokumentą.

Jei reikės nuimti slaptažodį tiesiog atidarykite apsaugotą dokumentą ir atlikite tą patį slaptažodžio uždėjimo procesą, kaip aprašyta aukščiau, palikdami slaptažodžio lauką tuščią.