Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Visa veiklos istorija yra pasiekiama paspaudus viršuje esantį mygtuką 

Atsidariusiame puslapyje bus matoma visa naudotojo veiksmų istorija.