Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Sukūrus Grupę ir nustačius Grupės teises, kuriamas Kanalas. Kanalui nustatomos privatumo taisyklės.

 1. Prisijungiame prie sukurtos Stream grupės ir pasirenkame Kurti kanalą.

  Image Added

 2. Nurodomas Kanalo pavadinimas, nustatomos prieigos teisės.

  Image Added


 3. Sukūrus Grupės kanalą, atsidariusiame lange atsiranda piktograma.

  Image Added