Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Video įrašų sąrašą galima peržiūrėti, pasirinkus Mano turinys.

    Image Added


  2. Video įrašus gali panaikinti tik kanalo administratorius

    Image Added