FPS - tai failų perdavimo sistema, pasiekiama adresu filesender.vu.lt, sudaranti galimybę autentifikuotiems naudotojams paprastai perduoti ir gauti didelius failus.

Ši sistema nėra skirta ilgalaikiam failų saugojimui ir/ar platinimui.

Šiuo metu FPS gali naudotis VU darbuotojai, šią paslaugą užsisakę VU E. tapatybių valdymo sistemoje.

FPS funkcijos:

1. Failo perdavimas (failo įkėlimas ir žinutės išsiuntimas):

 • 1.a. Autentifikuotas failo perdavimas: failą perduoda naudotojas, turintis prisijungimo prie FPS teisę;
 • 1.b. Failo perdavimas naudojantis leidimu: prisijungimo prie FPS teisų neturintis asmuo, pakviestas tokias teises turinčiojo, gali jam perduoti failą.

2. Perduodamų failų tvarkymas: galimybės tvarkyti/valdyti perduodamus failus (tik prisijungusiam naudotojui).

3. Failo gavimas: perduodamo failo parsiuntimas pasinaudojant nuoroda gauta el. pašto žinute arba prisijungus prie FPS sistemos.

1. Failo perdavimas


1.a. Autentifikuotas failo perdavimas


 • Prisijunkite prie FPS. Bus atverstas Failo perdavimo langas (Pav. 1)
 • Gavėjo lauke įveskite vieną ar kelis gavėjų adresus, atskirdami juos kableliu ar kabliataškiu
 • Galite užpildyti temos lauką ir parašyti trumpą žinutę
 • Nustatykite datą, iki kada perduotą failą bus galima parsisiųsti. Maksimalus leistinas failo saugojimo laikotarpis - 5 dienos.
 • Prisekite failą, kurį norite perduoti
 • Susipažinkite su FPS naudojimo taisyklėmis ir paslaugos sąlygomis. Patvirtinkite, kad susipažinote.
 • Paspauskite mygtuką [Siųsti]. Bus parodyta eigos juosta. Sėkmingai įkėlus failą, gavėjui ir siuntėjui bus automatiškai išsiųsti laiškai su failo pavadinimu, galiojimo laiku, dydžiu ir nuoroda (skirtinga kiekvienam gavėjui).

Jei norite daugiau sužinoti apie kelis gavėjus, daugiau nei vieno failo siuntimą ir galiojimo laiką, paspauskite ‘Pagalbos‘ nuorodą esančią  viršutinėje dešinėje FPS lango dalyje.

 • Siuntėjas ir gavėjas (-ai) turi gauti laiškus su failo pavadinimu, galiojimo laiku, dydžiu ir nuoroda (skirtinga kiekvienam gavėjui).
 • Failas bus įkeltas į autentifikuoto naudotojo lentelę Perduodami failai. (žr. p.2. Perduodamų failų tvarkymas).
 • Perduodamą failą FPS naudotojas iš sistemos gali pašalinti pats, kitu atveju, pasibaigus galiojimo laikui, failas bus pašalintas automatiškai.

Pav 1:  Failo perdavimo langas

1.b. Failo perdavimas naudojantis leidimu


Leidimo suteikimas


  • Paspauskite mygtuką [Leidimas] esantį viršutinėje FPS lango dalyje. Bus atverstas Leidimų tvarkymo langas (Pav. 2)
  • Leidimų gavėjų lauke įveskite vieno ar kelių gavėjų el. pašto adresus atskirtus kableliu arba kabliataškiu, informacija apie leidimo galiojimo laiką pateikta ‘Pagalbos‘ puslapyje.
  • Leidimą suteikiantis naudotojas, bei jo gavėjas (-ai) gauna laišką su nuoroda ir informacija apie jos galiojimo laiką
  • Informacija apie leidimą bus įkelta į leidimų lentelę (Pav. 2), kurioje matomi visi galiojantys leidimai, čia juos galima ištrinti dar nepasibaigus galiojimo laikui. Leidimą ištrynus, jo suteikėjas ir gavėjas gauna pranešimus į el. paštą. Leidimai, nepanaudoti iki jiems suteikto laiko pabaigos, bus automatiškai ištrinami.

Pav 2:  Leidimų tvarkymo langas


Pasinaudojimas Leidimu:


 • Leidimo gavėjas nuėjęs el. paštu gauta nuoroda, pamato į Pav. 1 parodytą langą, tik su užpildytu gavėjo lauku, kuriame prisega failą ir susipažinęs su taisyklėmis tai patvirtina, mygtukas [Siųsti] leidimą išsiunčia.
 • Sėkmingai užpildžius ir išsiuntus failą, siuntėjas ir gavėjas gauna pranešimus į el. paštą.
 • Informacija apie šį failą taip pat bus įkelta į leidimą suteikusio naudotojo perduodamų failų lentelę (žr. p.2. Perduodamų failų tvarkymas).Leidimu galima pasinaudoti tik vieną kartą, todėl po to, jis panaikinamas ir iš naudotojo leidimų lentelės (Pav. 2).

2. Perduodamų failų tvarkymas


 • Paspaudus mygtuką [Perduodami failai] naudotojui atveriamas Perduodamų failų tvarkymo langas (Pav. 3) su informacija apie aktyvius failus, kuriuos įkėlė pats naudotojas ir kiti gavę jo leidimus.
 • Čia naudotojas gali:
 • pamatyti pagrindinę informaciją apie failą - gavėjo ir siuntėjo adresus, failo pavadinimą ir dydį, žinutės pavadinimą ir pačią žinutę, failo įkėlimo ir iki kada jį galima atsisiųsti datas;
 • pakartoti pranešimą gavėjams apie failą;
 • nusiųsti pranešimą naujam gavėjui, apie jau įkeltą failą su nauja žinute ir žinutės tema (nebūtinai), bei skirtingu galiojimo laiku, toks išsiuntimas šioje lentelėje atsiras kaip naujas įrašas;
 • atsisiųsti įkeltą failą paspaudus ant jo pavadinimo;
 • ištrinti failą anksčiau negu baigiasi jo galiojimo laikas, apie tai bus informuoti failo siuntėjas ir gavėjas.

Pav 3:  Perduodamų failų tvarkymas


3. Failo gavimas

 • Paspaudus nuorodą gautą el. paštu, atveriamas Failo parsiuntimo langas (Pav. 4), paspaudus mygtuką [Atsisiųsti] pradedamas failo siuntimas.
 • Failą atsiųsti galima kelis kartus.Prisijungęs naudotojas gali parsisiųsti bet kokį aktyvų failą, kurį pats įkėlė arba įkėlė jo leidimą gavęs asmuo (žr. p. 2. Perduodamų failų tvarkymas).
 • Kiekvieną kartą parsiuntus failą siuntėjas ir gavėjas gauna pranešimą el. paštu apie šio veiksmo atlikimą. Pranešime yra failo gavėjo el. pašto adresas, failo pavadinimas, dydis, nuoroda ir galiojimo data.

Pav 4:  Failo parsiuntimas