Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fiksuotojo ryšio telefonų tinklas universitete veikia internetinės telefonijos (VoIP) technologijos pagrindu, kuri leidžia telefoninius pokalbius perduoti kompiuterių tinklais. Universitete naudojami dviejų tipų telefono aparatai: analoginiai su toniniu numerio rinkimu, jungiami telefoniniu laidu per specialų adapterį, ir IP telefonai, jungiami per kompiuterių tinklą.

VU telefonų sistemoje įdiegtos šios paslaugos:

 • skambučio nukreipimas, kai kviečiamas abonentas neatsako, jei tuo metu kalbasi ir besąlyginis nukreipimas tiek į kitą vidinio ryšio telefoną, tiek ir į mobiliojo ryšio telefoną;
 • skambinančiojo abonento numerio ir vardo rodymas;
 • pasiteiravimas kito kolegos pokalbio metu, nenutraukiant pokalbio su pirmuoju pašnekovu, ir tęsiant pokalbį

    Skambinimas į išorinius numerius:

 • Į Vilniaus miestą: „0“xxx-xxxx;
 • Į užmiestį (Lietuvos miestai ir rajonai) „0“8<miesto kodas><miesto numeris>;
 • Į kitas šalis (tarptautiniai skambučiai): „000“<šalies kodas><abonento numeris toje šalyje>;
 • Į mobiliuosius numerius Lietuvoje: „0“86xx-xxxxx;
 • Į užsienio mobiliuosius numerius: „000<šalies kodas><abonento numeris toje šalyje>;
 • Iš miesto į VU numerius skambinama kaip ir į bet kurį TEO numerį.

     Skambinimas į vidinius numerius:

 • Surenkamas keturženklis numeris: xxxx. Skambinant iš IP telefono rekomenduojama pirmiausia surinkti numerį, o tik po to pakelti ragelį.

     Skambinimas į specialiuosius numerius:

 • 0112 – bendrasis pagalbos numeris. Galioja ir skambutis „112“;
 • 0118 – informacija telefonu;

 Sąvokos:
Išorinis numeris :

 • tai Vilniaus miesto septynženklis telefono numeris, kurį suteikia fiksuotos telefonijos paslaugų teikėjas (šiuo metu – tai AB „TEO LT“). Bendru atveju išorinis telefono numeris gali būti susietas su bet kuriuo vidiniu numeriu, tačiau Vilniaus universitete priimta, jog paskutiniai keturi išorinio telefono numerio skaitmenys sutampa su vidiniu telefono numeriu.

Vidinis numeris:

 • tai keturženklis numeris, kuris priskiriamas kiekvienam telefono aparatui. Vidiniais numeriais galima skambinti Vilniaus universiteto viduje. Vidinis numeris yra nepasiekiamas iš  išorės, t.y. iš miesto negalima paskambinti į VU vidiniu numeriu. Kai kurie vidiniai telefono numeriai gali būti nesusieti su jokiu išoriniu numeriu. Toks vidinis telefonas negali skambinti už universiteto ribų.

Lygiagretūs telefonai:

 • kai kuriais atvejais vieną vidinį numerį galima priskirti keliems telefono aparatams (paprastai ne daugiau kaip dviem). Kai skambinama į lygiagrečiai sujungtų telefonų numerį, tai skamba abu telefonai. Kalba tas, kuris pirma pakelia ragelį.

Klausimus, susijusius su skambinimu galima užduoti adresu pagalba@itpc.vu.lt

Fiksuotojo ryšio telefonų naudojimo VU tvarka (telefonų įrengimas, atsisakymas, mokesčiai ir atsiskaitymas už paslaugas) išsamiai aprašyta šiame dokumente

Naujausias VU Rektoriaus įsakymas dėl Vilniaus universiteto fiksuotojo ryšio telefonų pateikiamas čia

Prašymą dėl fiksuoto ryšio paslaugų suteikimo reikia pildyti "Avilyje": Naujas vidaus dokumentas - Prašymas ITPC dėl fiksuotojo telefono ryšio paslaugos suteikimo, perkėlimo ar atsisakymo.

Dėl išsamesnės informacijos atsiskaitymo už telefono ryšio paslaugas klausimais kreipkitės el. paštu pagalba@itpc.vu.lt


Taip pat keliaujant galima skambinti ir iš kompiuterio ar kito mobiliojo įrenginio, turinčio prieigą prie interneto, jei tame įrenginyje įdiegta IP telefoną imituojanti programa (softphone), pavyzdžiui, „X-lite“ „3C-X“, „Twinkle“ ar kitos SIP protokolą palaikančios programos. Kad telefonas veiktų kompiuteryje, reikia susisiekti su telefono ryšio sistemos administratoriumi , kuris supažindins su saugumo rizikomis ir suteiks leidimą naudotis.