Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Automatinės studentų el. pašto konferencijos yra konferencijos, kurių dalyvių (gavėjų) el. pašto adresai yra periodiškai atnaujinami iš VU studentų duomenų bazės pagal nustatytas sąlygas. Tokių konferencijų administratoriui nereikia tvarkyti dalyvių sąrašo - naujų studentų el. pašto adresai pridedami, o nebestudijuojančių pašalinami automatiškai.

Šias el. pašto konferencijas tikslinga kurti:

 • studentų bei dėstytojų susirašinėjimui,
 • operatyviam informacijos bei dokumentų siuntimui,
 • dekanatų siunčiamai informacijai.

Studentus galima išrinkti pagal:

 • padalinį (fakultetą, institutą, centrą),
 • studijų formą (nuolatinė, ištęstinė),
 • studijų rūšį (bakalauro, magistrantūros, vientisosios, doktorantūros, rezidentūros studijos),
 • studijų programą,
 • kursą,
 • stojimo metus,
 • pasirenkamą dalyką,
 • laisvą dalyką (laisvai pasirenkamą dalyką),
 • bendrąsias universitetines studijas (BUS),
 • grupę,
 • kitus požymius.

 Automatinių studentų konferencijų pavyzdžiai:

 • - VU Fizikos fakulteto magistrantai,
 • - VU Komunikacijos fakulteto 2010 m. stojimo Informologijos specialybės Nuolatinių studijų bakalaurai,
 • - VU Teisės fakulteto 2011 m. stojimo Dieninio skyriaus Teisės specialybės 5 grupės studentai,
 •  - VU Istorijos fakulteto 2012 m. stojimo Istorijos specialybės bakalaurai, pasirinkę LDK kalbų pasirenkamą dalyką.
 

Automatinis dalyvių el. pašto adresų atnaujinimas

Atnaujinimo programa iš studentų duomenų bazės gauna studentų, kurie atitinka nustatytas sąlygas, el. pašto adresų sąrašą, kuris palyginamas su konferencijos dalyvių el. pašto adresų sąrašu:

 1. naujų studentų el. pašto adresai įtraukiami į konferencijos dalyvių sąrašą,
 2. nebestudijuojančių studentų el. pašto adresai pašalinami iš konferencijos dalyvių sąrašo,
 3. pasikeitus studento el. pašto adresui, konferencijos dalyvių sąraše senas adresas pakeičiamas naujuoju.

Automatinis dalyvių el. pašto adresų atnaujinimas vyksta 3 kartus per parą:

 • 05.30 val.,
 • 12.30 val.,
 • 17.30 val.,
 • kitu laiku (esant poreikiui).

Po kiekvieno atnaujinimo el. pašto konferencijų administratoriai el. paštu yra informuojami apie jų administruojamų konferencijų dalyvių sąrašuose įvykusius pasikeitimus. Jei pakeitimų nebuvo - pranešimas administratoriui nesiunčiamas.

Pastaba! Studentų duomenų bazėje yra tik VU el. pašto adresai (@stud.vu.lt), todėl ir į automatinių studentų konferencijų dalyvių sąrašus įtraukiami tik VU el. pašto adresai.

Administravimas

Automatinėms studentų el. pašto konferencijoms, kaip ir kitoms el. pašto konferencijoms, padalinio vadovas turi paskirti administratorių. Administratorius keičia el. pašto konferencijos nustatymus, peržiūrėti į konferenciją nusiųstų laiškų archyvus, su VU el. pašto konferencijų sistemos administratoriumi derina dalyvių atnaujinimo sąlygas.

Moderavimas

Studentų grupių, specializacijų ir smulkesnės el. pašto konferencijos gali būti nemoderuojamos.

Į studentų kursų el. pašto konferencijas jų dalyvių siunčiami el. laiškai gali būti nemoderuojami. Ne dalyvių laiškai, siunčiami į šias konferencijas turi būti moderuojami.

Visos kitos (stambesnės) studentų el. pašto konferencijos turi būti pilnai moderuojamos (moderuojami ir dalyvių ir ne dalyvių siunčiami el. laiškai).

Moderavimo taisykles konferencijos administratoriui patartina keisti tik į griežtesnes (pvz., konferencija, kurioje moderuojami tik ne dalyvių siunčiami laiškai, gali būti pakeista į pilnai moderuojamą).

Moderuojami el. laiškai pristatomi el. pašto konferencijų dalyviams tik po moderatoriaus (prižiūrėtojo) patvirtinimo. Jei moderatorius atmeta el. laišką, laiškas nepristatomas el. pašto konferencijos dalyviams, o laiško siuntėjas yra apie tai informuojamas.

El. pašto konferencijas gali moderuoti konferencijos administratorius arba administratoriaus paskirtas moderatorius. Už į šias konferencijas pristatytus laiškus atsako el. pašto konferencijos administratorius.

Naudojimas

Nepageidautina, kad į automatines studentų el. pašto konferencijas būtų siunčiami:

 • reklaminio pobūdžio laiškai,
 • laiškai, nesusiję su mokymosi procesu,
 • laiškai su dideliais priedais.

Kūrimas

Automatinės studentų el. pašto konferencijos kuriamos tokia pat tvarka, kaip ir kitos VU el. pašto konferencijos. El. pašto konferencijos administratorius turi suderinti dalyvių atnaujinimo sąlygas su VU el. pašto konferencijų sistemos administratoriumi.

Galima padaryti automatinėmis ir jau veikiančias el. pašo konferencijas, tam tereikia suderinti atnaujinimo sąlygas su VU el. pašto konferencijų sistemos administratoriumi.

Su VU el. pašto konferencijų sistemos administratoriumi galite susisiekti el. paštu pagalba@itpc.vu.lt per ITPC pagalbos registrą arba tel. +370 5 236 6213.

Panaikinimas

VU studentų akademinių grupių/kursų el. pašto konferencijos kuriamos tik studijavimo universitete laikotarpiui. Baigus studijas el. pašto konferencijos panaikinamos.