Visa informacija apie studijų procesą studentui pateikiama prisijungus jam prie Informacinės sistemos (toliau IS) ir susikūrus Virtualią studento darbo vietą.

VU Informacinėje sistemoje esanti virtuali studento darbo vieta – tai visos studijų informacijos, susijusios su konkrečiu studentu, saugykla internete.

Studentas, prisijungęs prie IS:

  • mato savo asmens duomenis, išrašus iš įsakymų, studijų programos planą, sesijos tvarkaraštį, sesijos rezultatus, vietą geriausiai besimokančiųjų eilėje, informaciją apie gautas išmokas (stipendijas) ir kt.;
  • atsispausdinti įmokų už studijas kvitus;
  • pasirinkti laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus;
  • talpinti rašto darbus į Elektroninių dokumentų informacinę sistemą (ETD);

Daugiau informacijos apie studijų procesą rasite adresu https://www.vu.lt/studijos/studentams

Norint prisijungti prie IS, studentui reikia būti užsiregistravus VU e. Tapatybių valdymo sistemoje

Prisijungti prie Informacinės sistemos galima adresu: https://is.vu.lt

Darbo su Informacine sistema ypatumai: sesijos trukmė – 30 min. Jei šiuo laikotarpiu bus atlikti kokie nors veiksmai su duomenų baze, sesija bus pratęsta. Jei sesija baigsis, gausite apie tai pranešimą. Norint tęsti darbą, reikės išnaujo prisijungti prie IS. Nepamirškite užbaigti darbo su IS, nes tai garantuos, kad niekas nepasinaudos sistema, jei galės prieiti prie kompiuterio, palikto be priežiūros. Tam pasirinkite meniu punktą – „Baigti darbą su IS“.


Susipažinti su privalomais visiems naudotojams saugos reikalavimais ir atsakomybe už jų nesilaikymą galite skyrelyje Duomenų sauga.


Kilus neaiškumams ar problemoms rašykite  užklausą ITPC pagalbos registre , kreipkitės  el. paštu: pagalba@itpc.vu.lt arba į Naudotojų aptarnavimo grupę tel. +370 5 236 6200


  • No labels