Studentams el. paslaugų (el. paštas, VU Informacinė sistema, Eduroam, VPN ir kt.)  valdymas prieinami per vieningą E. tapatybių valdymo sistemą. Susikurti naudotojo paskyrą E. tapatybių valdymo sistemoje galima adresu https://id.vu.lt . Tai turėtų padaryti visi VU studentai.

Neregistruoti naudotojai negali užsisakyti VU el. pašto adreso, naudotis Studijų informacine sistema ir kitomis el. paslaugomis universitete.


Plačiau apie registraciją VU E. tapatybių valdymo sistemoje.


Studentai savo studijų knygelių/pažymėjimų numerius gali sužinoti padalinio administracijoje iš paskirto studijų kuratoriaus.


Registruotis gali:

 • Šių metų stojimo rezidentai ir ankstesnių metų stojimo bakalauro ir magistrantūros pakopų studentai - nuo rugpjūčio 25 d.;
 • Šių metų stojimo bakalauro ir magistrantūros studentai - nuo rugsėjo 1d.;
 • Šių metų stojimo doktorantai - nuo spalio 1d.

Dėmesio!

 • Slaptažodį galite keisti bet kada, tačiau pasibaigus slaptažodžio galiojimo terminui, t. y. po 84 dienų, sistema automatiškai paprašys jį pakeisti.
 • Baigus studijas, VU elektroninio pašto dėžutės naikinamos nustatyta tvarka.
 • Šios registracijos bei paslaugų užsakymo taisyklės galioja ir ERASMUS programos studentams.


Pagalba ir kontaktai

Visais neaiškiais VU el. pašto dėžutės užsakymo klausimais galite kreiptis nurodytais kontaktais.

Šiuo metu el. paslaugų (el. paštas, VU Informacinė sistema, Eduroam, VPN ir kt.) užsakymas bei valdymas VU kamieninių padalinių darbuotojams prieinami per vieningą E. tapatybių valdymo sistemą. Registruotis E. tapatybių valdymo sistemoje galima adresu https://id.vu.lt .


Plačiau apie registraciją VU E. tapatybių valdymo sistemoje.


Žemiau esančioje lentelėje nenurodytų universiteto padalinių ir kitų institucijų darbuotojus prašome užsukti į "Registracija kitų institucijų darbuotojams ir studentams".


Kamieniniai padaliniai (ir jų el. pašto galūnės) yra šie:


PadalinysDomenas (po @)
Fakultetai
Chemijos ir geomokslų fakultetaschgf.vu.lt
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetasevaf.vu.lt
Filologijos fakultetasflf.vu.lt
Filosofijos fakultetasfsf.vu.lt
Fizikos fakultetasff.vu.lt
Istorijos fakultetasif.vu.lt
Kauno fakultetasknf.vu.lt
Komunikacijos fakultetaskf.vu.lt
Matematikos ir informatikos fakultetasmif.vu.lt
Medicinos fakultetasmf.vu.lt
Teisės fakultetastf.vu.lt
Institutai
Gyvybės mokslo centro Biochemijos institutasbchi.vu.lt
Gyvybės mokslo centro Biotechnologijos institutasbti.vu.lt
Konfucijaus institutaski.vu.lt
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutastspmi.vu.lt
Centrai
Informacinių technologijų paslaugų centrasitpc.vu.lt
Kultūros centraskc.vu.lt

Filosofijos fakulteto Filosofijos instituto

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra

(Buvo Religijos studijų ir tyrimų centras)

rstc.vu.lt
Mokymo ir praktikų bazių centrasmpbc.vu.lt
Sveikatos ir sporto centrasssc.vu.lt
Turto valdymo ir paslaugų centrastvpc.vu.lt
Kiti padaliniai
Bibliotekamb.vu.lt
Botanikos sodasbs.vu.lt
Centrinė administracijacr.vu.lt
Vilniaus universiteto leidyklaleidykla.vu.lt
Muziejusmuziejus.vu.lt
Verslo mokyklavm.vu.lt


 

 

Dėmesio!

 • Slaptažodį galite keisti bet kada, tačiau pasibaigus slaptažodžio galiojimo terminui, t. y. po 84 dienų , jį keisti bus būtina.
 • Išėjus iš darbo, VU elektroninio pašto dėžutės naikinamos nustatyta tvarka.


Pagalba ir kontaktai

Visais neaiškiais el. pašto dėžutės užsakymo klausimais galite kreiptis nurodytais kontaktais.

Naudotojams dėl el. pašto dėžutės sukūrimo rekomenduojame kreiptis pirmiausia į savo organizacijos administraciją arba vietinius kompiuterių tinklus prižiūrintį padalinį/administratorių.

Standartinė procedūra kitų institucijų darbuotojams ir studentams, o taip pat VU padalinių, institutų, centrų ir pan. darbuotojams, neturintiems VU tabelio numerių (praktikantai, vizituojantys dėstytojai ir pan.):

 • Užpildykite prašymą ( prašymo forma ) ir skenuotą versiją (.pdf, .jpg ar pan.) atsiųskite el. paštu  ;
 • El. pašto dėžutė sukuriama per 1 darbo dieną;
 • Jums bus skirtas el. pašto adresas arba bei perduoti prisijungimo prie el. pašto dėžutės parametrai - prisijungimo vardas ir pradinis slaptažodis.


 

Informacija ŠMM bendrojo ugdymo įstaigoms (mokykloms) apie VU joms teikiamas el. pašto paslaugas yra pateikta šiuo adresu.

 

Minėtos institucijos (ir jų el. pašto galūnės) yra šios:

InstitucijaDomenas (po @)
Nacionalinis vėžio institutasnvi.lt
VšĮ „Rytų Europos studijų centras"eesc.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekamab.lt
ŠMM bendrojo ugdymo įstaigosįstaigos_pavadinimas.savivaldybė.lm.lt

 

Pagalba ir kontaktai

Visais neaiškiais el. pašto dėžutės užsakymo klausimais galite kreiptis tel. +370 5 236 6200 arba adresu .

Tarnybinės VU el. pašto dėžutės skiriamos VU studentams ir darbuotojams mokymosi arba darbo universitete laikotarpiui. Baigus, nutraukus studijas ar išėjus iš darbo prieiga prie VU e. paslaugų (taip pat ir el. pašto) yra apribojama.


El. pašto dėžutės naikinimo tvarka:

 1. Studijuojančiųjų sąrašus sistema tikrina kasdien. Baigę ar dėl kitų priežasčių nutraukę studijas studentai įspėjami el. paštu dėl el. pašto dėžutės panaikinimo.
 2. Studentui suteikiamas 2 savaičių laikotarpis el. pašto dėžutei sutvarkyti ir informacijai iškelti.
 3. Pasibaigus šiam laikotarpiui, el. pašto dėžutė panaikinama, o adresas rezervuojamas 1 metams.

Jei studentas per vienerius metus po dėžutės panaikinimo užsisako el. pašto paslaugą VU E. tapatybių valdymo sistemoje, jam suteikiamas buvęs el. pašto adresas. El. pašto paslaugą užsisakius vėliau, adresas gali nebesutapti su buvusiuoju.


Pastabos

 • Rekomenduojame neatidėlioti svarbių duomenų (laiškų, dokumentų, kontaktų) perkėlimo paskutinei dienai.
 • Tiems, kurie nori dalyvauti VU alumnų veikloje, fakultetai paprastai turi subūrę alumnų draugijas, kurios bendrauja per specialiai sukurtas el. pašto konferencijas ( ar panašūs adresai). Dėl Jūsų privataus (ne VU) el. pašto adreso įtraukimo į minėtas el. pašto konferencijas prašome kreiptis į šias alumnų draugijas.

Tarnybinės VU el. pašto dėžutės skiriamos VU studentams ir darbuotojams mokymosi arba darbo universitete laikotarpiui. Baigus, nutraukus studijas ar išėjus iš darbo prieiga prie VU e. paslaugų (taip pat ir el. pašto) yra apribojama.

El. pašto dėžutės naikinimo tvarka:

 1. Pagal personalo bazėje esančius duomenis, dirbančiųjų sąrašus sistema tikrina kasdien. Pasibaigus darbo sutarčių laikotarpiui, darbuotojai įspėjami el. paštu dėl el. pašto dėžutės panaikinimo.
 2. El. pašto naudotojui suteikiamas 2 savaičių laikotarpis el. pašto dėžutei sutvarkyti ir informacijai iškelti.
 3. Pasibaigus šiam laikotarpiui, el. pašto dėžutė panaikinama, o adresas rezervuojamas 1 metams.

Jei darbuotojas per vienerius metus po dėžutės panaikinimo užsisako el. pašto paslaugą VU E. tapatybių valdymo sistemoje, jam suteikiamas buvęs el. pašto adresas. El. pašto paslaugą užsisakius vėliau, adresas gali nebesutapti su buvusiuoju.

 

Ypatingi atvejai

1. Laiškų persiuntimas

Jei pageidaujate į naikinamą el. pašto dėžutę gaunamus laiškus laikinai nukreipti kitu adresu, prašome pateikti kamieninio padalinio, kurio adresu naudojatės, vadovo (fakulteto dekano) pasirašytą prašymą.

Prašymo forma

Atkreipiame dėmesį, kad maksimalus laiškų persiuntimo laikotarpis yra 3 mėn.


2. El. pašto adreso naudojimo pratęsimas

Tokia galimybė suteikiama tik gavus kamieninio padalinio, kurio adresu naudojatės, vadovo (fakulteto dekano) pasirašytą prašymą.

Prašymo forma

Jei esate profesorius emeritas, asocijuotas profesorius, dirbate neatlygintinai, antraeilėse pareigose ar susiklostė kitos ypatingos čia nepaminėtos aplinkybės ir Jūsų nėra VU etatinių darbuotojų sąrašuose, tačiau vykdote mokslinę ir darbinę veiklą universitete, prašome kreiptis adresu arba tel. +370 5 236 6200, kad galėtume detaliau išsiaiškinti situaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • Prašyme gali būti nurodytas iki 1 metų adreso naudojimo pratęsimo laikotarpis. Esant poreikiui dėl ilgesnio laikotarpio, prašome praėjus metams pateikti naują prašymą;
 • Apie besibaigiantį pratęsimo/naudojimosi laikotarpį naudotojas gauna įspėjantį pranešimą el. paštu;
 • El. pašto dėžutės naudojimo pratęsimas automatiškai nesuteikia galimybės naudotis kitomis e. paslaugomis (Eduroam, VU VPN, kompiuterinių darbo vietų ir pan.).


Užpildytus prašymus galite pateikti šiais būdais:

 • Skenuotą versiją (.pdf, .jpg) atsiųsti el. paštu info@itpc.vu.lt;
 • Pristatyti  Saulėtekio al. 9, III rūmai, Fizikos apsaugos postas ITPC dokumentų langelis

 • No labels