Vilniaus universiteto (VU) duomenų centre yra teikiama virtualių serverių paslauga. Virtualūs serveriai, kurių konfigūracija neviršija 1 CPU, 3 GB RAM, 40 GB kietojo disko yra teikiami pateikus nustatytos formos padalinio vadovo pasirašytą prašymą.

Virtualus serveris sukonfigūruojamas per tris darbo dienas, administratoriui suteikiama prieiga prie serverio konsolės, galimybė pačiam jį perkrauti ir perinstaliuoti.

Prašyme turi būti nurodytas serverio teikimo laikotarpis, ne ilgesnis kaip dveji metai. Laikotarpiui pasibaigus gali būti pateiktas prašymas dėl paslaugos pratęsimo. Netipinės konfigūracijos serveriai teikiami esant galimybėms sąlygas atskirai suderinus su užsakovu.


Prašymą virtualaus serverio skyrimui prašome užpildyti IS AVILYS (Dokumentai - Naujas vidaus dok.  - Prašymas ITPC dėl virtualaus serverio skyrimo)

  • No labels