Vilniaus universiteto darbuotojai  darbo vietose turi teisę naudoti kompiuterių programas su universitetinėmis licencijomis.

Siekiant Vilniaus universitete užtikrinti kompiuterių programų ir jų licencijų tinkamą naudojimą bei administravimą, 2008-10-21 Rektoriaus įsakymu Nr-351 yra patvirtinta:

Kompiuterių programų su universitetinėmis licencijomis naudojimą koordinuoja, universitetines licencijas administruoja VU licencijų administratorius, kurio funkcijas Rektoriaus pavedimu vykdo Informacinių technologijų paslaugų centras (ITPC).

Už tinkamą kompiuterių programų naudojimą ir administravimą padaliniuose atsako kamieninių padalinių vadovai.

VU padaliniuose kompiuterių programų naudojimą koordinuoja ir licencijas administruoja Padalinių licencijų administratoriai.

VU padaliniuose kompiuterių programų tinkamą naudojimą užtikrina Kompiuterių programų administratoriai.

Apie paskirtą arba pasikeitusį padalinio licencijų ar kompiuterio programų administratorių būtina pranešti VU licencijų administratoriui, pristatant padalinio vadovo pasirašytą prašymą į VU ITPC vienu iš šių būdų:

  • el.paštu info@itpc.vu.lt
  • per VU dokumentų valdymo sistemą „Avilys“
  • adresu Saulėtekio al. 9 III rūmai, Fizikos apsaugos postas ITPC dokumentų langelis

Prašymo formos:

Naudingos nuorodos:

  • No labels