Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vilniaus universiteto kompiuterių tinklas jungia visus universiteto padalinius, jungiasi su Lietuvos, Europos ir pasaulio kompiuterių tinklais. Kompiuterių tinklas sukurtas pagal naujausias duomenų perdavimo ir valdymo technologijas, panaudojant šviesolaidines ryšio magistrales, radijo ryšio linijas ir komutuojamo ryšio linijas. Universiteto kompiuterių tinklas yra vienas iš trijų pagrindinių Lietuvos mokslo ir studijų akademinio tinklo LITNET regioninių centrų. Universiteto kompiuterių tinklo paslaugomis naudojasi per 60 Vilniaus miesto universitetų, švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatos apsaugos įstaigų žr.  (Pagrindiniai komutacijos mazgai ir Duomenų perdavimo magistralių schema)
 
 

Vilniaus universiteto kompiuterių tinklas jungia visus universiteto padalinių lokalius tinklus bei tinklo serverius.   Lokalūs kompiuterių tinklai jungia fakultetų ar padalinių kompiuterius bei tinklo serverius. Lokaliuose kompiuterių tinkluose darbą organizuoja lokalių tinklų administratoriai,  skiriami padalinio vadovo teikimu (prašymo forma). Fakulteto/padalinio lokalaus tinklo administratoriaus veiklą apibrėžia VU Lokalaus kompiuterių tinklo administratoriaus nuostatai .
 

Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo naudotojas - darbuotojas ar studentas, dirbantis universiteto kompiuterių tinkle - privalo laikytis Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo naudojimo taisyklių .