• Naudotojas negali perduoti jam suteiktų teisių tretiesiems asmenims. Naudotojas privalo saugoti jam suteiktus prisijungimo vardą ir slaptažodį ir atsako už visus žalingus kompiuterių tinklui veiksmus, atliktus savininko vardu.
    Vilniaus universitetas neatsako už žalą ir nuostolius, patirtus naudojantis kompiuterių tinklo paslaugomis.
  • Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo resursai skirti mokymuisi ir tiriamajam darbui. Naudotojui draudžiama resursus naudoti kitais tikslais (tokiais kaip komercinė veikla, smurto, amoralių, įžeidžiančių dalykų skleidimas). Naudotojas privalo laikytis etikos normų ir atsako už informaciją, pateiktą į kompiuterių tinklą.
  • Naudotojui draudžiama nesankcionuotai naudotis svetimais resursais (kopijuoti programas be sistemos administratoriaus žinios, naudotis duomenimis be savininko sutikimo, įeiti į svetimus kompiuterius be atitinkamo leidimo).
  • Masinis laiškų siuntinėjimas to nepageidaujantiems gavėjams (spam mail) yra traktuojamas kaip vienas iš didžiausių nusižengimų interneto etikai.
  • Naudotojas privalo laikytis VU įgalioto personalo, VU ITPC interneto paslaugų grupės nurodymų, reikalavimų, tame tarpe neviršyti jam išskirtų resursų limitų.
  • Naudotojas, pažeidęs vieną iš atmintinės nuostatų gali laikinai ar visam laikui prarasti teisę naudotis el. paštu ir kompiuterių tinklo resursais.
  • Elektroninio pašto adresai naudotojams yra skiriami tik mokymosi arba darbo universitete laikotarpiui.
  • Naudotojas privalo laikytis Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo naudojimo taisyklių.