Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pagindinai nustatymai:


User name (naudotojas)- nurodyti(įrašyti) eid (septinženklis skaičius)

Jeigu su eiD nesijungtų  nurodyti activedir\eid, pvz activedir\1231231

  • No labels