Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeigu reikia sukūti naują Meniu Item reikia pasirinkti Meniu kurioje Meniu kursime naują Meniu pvz. Main meniu(LT) ir spaudžiame „Add New Meniu Item

  • Įrašome Meniu Item pavadinimą
  • Pasirenkame Meniu Item Type - Spaudžiame „Select
  • Jeigu Meniu Item priskiriame vieną konkretų staipsnį pasirenkame „Article-Single Arcticle

  • Pasirenkame reikiamą Article - Select  arba kuriame naują Create
  • Pasirenkame po kokiu Meniu Item turi būti naujai sukurtas Meniu Item


  • Spaudžiame Save&Close

Kaip pakeisti Meniu Item eiliškumą rasite čią

Kaip sukurti Submeniu rasite čia

  • No labels