Jeigu reikia sukūti naują Meniu Item reikia pasirinkti Meniu kurioje Meniu kursime naują Meniu pvz. Main meniu(LT) ir spaudžiame „Add New Meniu Item

  • Įrašome Meniu Item pavadinimą
  • Pasirenkame Meniu Item Type - Spaudžiame „Select
  • Jeigu Meniu Item priskiriame vieną konkretų staipsnį pasirenkame „Article-Single Arcticle

  • Pasirenkame reikiamą Article - Select  arba kuriame naują Create
  • Pasirenkame po kokiu Meniu Item turi būti naujai sukurtas Meniu Item


  • Spaudžiame Save&Close

Kaip pakeisti Meniu Item eiliškumą rasite čią

Kaip sukurti Submeniu rasite čia

  • No labels