Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Failų dėtuveje saugomų failų sinchronizavimui su darbalaukiu arba mobiliu klientu reikia sinchronizacijos kliento. Tarp palaikomų OS versijų yra Windows 7, 8, 10, macOS 10, 10+, 64 bit, Linux. 

Darbalaukio (Windows, macOS, Linux) klientai yra atsisiunčiami iš programinės įrangos gamintojo puslapio:


Mobilių įrenginių klientai yra siunčiami iš Google Play ir App Store.

Darbalaukio kliento konfigūravimas Windows OS


1.  Nustatymuose sugeneruojamas prisijungimo prie savo paskyros prisijungimo vardas bei slaptažodis. Tam einama į Nustatymai → Saugumas ir paspaudžiamas mygtukas "Sukurti naują programėlės slaptažodį":


Svarbu! Sugeneruotas slaptažodis yra rodomas tik tol, kol nėra perkrautas slaptažodžio generavimo puslapis. Vėliau peržiūrėti slaptažodį nėra galimybės, galima tik susigeneruoti kitą.


2.  Pasileidus programai suvedamas serverio adresas "cloud.vu.lt":


3. Paspaudus "Next" suvedamas 1 žingsnyje sugeneruotas prisijungimo vardas bei slaptažodis:


4. Pasirenkama, kokius aplankus sinchronizuoti ir spaudžiama "Connect" (nustatymus galima palikti pagal nutylėjimą):


5. Spaudžiama "Finish". Apačioje, įrankių juostoje atsiradęs žalias ženklas indikuoja, kad viskas sukonfigūruota teisingai:  • No labels