1. Administravimo aplinkoje pasirenkame Components - Redirects

2.Spaudžiame New

3.

Expired URL įrašome neegzistuojantį linką

New URL - įrašome linką į kurį turi nukreipti

Spaudžiame „Save“